К&#1199н суы&#1171aндa т&#1199рлі aурулaрды&#1187 пaйдa бoлу &#1179aупі aртa т&#1199сeді. Б&#1201л рeттe oргaнизм иммунитeтіні&#1187 мa&#1187ызы зoр. Сeбeбі oргaнизмдe жeткілікті д&#1241румeндeр болмаса, адам &#1241лсіреп, бірден суы&#1179 тиіп, т&#1201мауратып &#1179алып жатады. Б&#1201л туралы Tengrinews.kz тілшісіне терапевт Жансая Тілеубекова айтты. Д&#1241рігер т&#1201мау мен ЖРВИ сия&#1179ты маусымды&#1179 ауруларды&#1187 &#1179алай алдын алып, са&#1179тану&#1171а болатынын айтып берді.

Д&#1241рігер к&#1257бі &#1179ыста тек т&#1201мау ас&#1179ынады деп ойлап &#1179ателесетінін айтады. Біра&#1179, оны&#1187 айтуынша, к&#1199н суы&#1179та т&#1201маудан бас&#1179а гайморит, отит (&#1179&#1201ла&#1179 аурулары), б&#1199йрек аурулары сия&#1179ты дерттер к&#1257п тарайды. 

Тілеубекованы&#1187 айтуынша, вирусты&#1187 тарал&#1171аныны&#1187 басты белгісі дене &#1179ызуы к&#1257теріліп, &#1179алтырап, ж&#1201т&#1179ынша&#1171ы ісініп, адам терлегіш болып кетеді.

© pixabay.com

“Сонды&#1179тан иммунитетті к&#1257теру &#1199шін &#1179&#1201рамында т&#1199рлі д&#1241румені бар &#1257німдерді пайдалану &#1179ажет. &#1240сіресе, С д&#1241румені бар апельсин, мандарин, алма, ж&#1199зім сия&#1179ты. Одан б&#1257лек, вакцинация жасау &#1179ажет, созылмалы аурулары бар нау&#1179астар вакцинацияны тамыз айыны&#1187 со&#1187ында &#1179ырк&#1199йекке &#1179арай ж&#1241не &#1179азан айыны&#1187 басына дейін жасат&#1179аны абзал. Осы кезде &#1171ана адамда иммунитет пайда болып, шамамен желто&#1179сан айына &#1179арай сізде б&#1199кіл &#1179ыс пен к&#1257ктем маусымына шыдайтын жо&#1171ары иммунитет болады”, – дейді терапевт.

Д&#1241рігер иммунитетті к&#1257теру &#1199шін д&#1241румендерден б&#1257лек, биологиялы&#1179 белсенді &#1179оспалары бар та&#1171амдарды т&#1201тыну&#1171а ке&#1187ес берді.

© pixabay.com

Сондай-а&#1179, д&#1241рігер &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 к&#1257бі т&#1201мау мен ЖРВИ-ді шатастыратынын айтады.

“Жедел респираторлы&#1179 вирусты&#1179 инфекциялар – &#1241рт&#1199рлі &#1179оздыр&#1171ыштармен, соны&#1187 ішінен парагрипп, аденовирустар, риновирустар, метапневмовирустар, бокавирустар ж&#1241не бас&#1179алар ж&#1241не оларды&#1187 300-ден аса т&#1199рінен пайда болатын инфекция тобы. ЖРВИ кезінде ауру біртіндеп басталады к&#1257п жа&#1171дайда адам тез шаршап, м&#1201рны бітеледі, одан кейін ауру ас&#1179ын&#1171ан кезде &#1179&#1201р&#1171а&#1179 ж&#1257тел пайда болады. Ал т&#1201мау – адамнан адам&#1171а тез таралатын тыныс алу жолдарыны&#1187 жіті инфекциялы&#1179 ауруы. Т&#1201мау кезінде инкубациялы&#1179 кезе&#1187 1 к&#1199ннен 4 к&#1199нге дейін созылады”, – дейді д&#1241рігер.

Т&#1201мау мен ЖРВИ-ден са&#1179тану жолдары:

– Медициналы&#1179 бетперделерді пайдалану;

– Ауыр&#1171ан адамдармен (балалармен) &#1179арым-&#1179атынасты шектеу;

– &#1198йді, б&#1257лмені жиі желдету;

– Д&#1241румендер мен а&#1179уыз&#1171а бай, иммунитетті арттыратын та&#1171амдарды т&#1201тыну.

Д&#1241рігер тама&#1179 ауыруы кезінде спрейлерді пайдалану зиян екенін ескертеді. Оны&#1187 айтуынша, спрейлер к&#1257п жа&#1171дайда кері &#1241сер беретін бол&#1171ан.

Дегенмен, Тілеубекованы&#1187 айтуынша, еш&#1179ашан да &#1257зін-&#1257зі емдеумен айналыспау керек. Сыр&#1179атты&#1187 ал&#1171аш&#1179ы белгілері бай&#1179ал&#1171ан жа&#1171дайда міндетті т&#1199рде д&#1241рігерге &#1179аралу керек.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.