Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы “&#1256з oйым” бa&#1171дaрлaмaсындa “Сaу a&#1171зaсын сaудa&#1171a сaл&#1171aндaр” тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, – дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмa бaрысындa aдaмны&#1187 дeнe м&#1199шeсін &#1257згe жaн&#1171a бeру с&#1257з бoлды. Динара есімді &#1179она&#1179 &#1257зіні&#1187 сі&#1187лісіне б&#1199йрек керек екенін айтты. Б&#1201л жа&#1171дайда мамандар за&#1187 т&#1201р&#1171ысында тек туыстарыны&#1187 а&#1171засын салу&#1171а р&#1201&#1179сат екендігін баяндады. Динара Б&#1199ркіталина &#1179айтыс бол&#1171аннан кейінгі донор іздеп ж&#1199ргенін айтты.

“Биыл бізді кезекке &#1179ойды. Екі айдан бері Ресейді&#1187, &#1178аза&#1179станны&#1187 сайттарына жазып ж&#1199рмін. Тек мен емес, к&#1257птеген адам іздеп ж&#1199р. Мен &#1179анша т&#1201ратынын білгім келді, себебі табыл&#1171ан жа&#1171дайда мен несие р&#1241сімдеуім керек. &#1240р жерден хабарлас&#1179ан адамдар болды. А&#1179ша с&#1201райтындар &#1257з &#1179арызыны&#1187 м&#1257лшеріне байланысты ба&#1171а &#1179ояды. Сол &#1199шін де ба&#1171а &#1241рт&#1199рлі. Ма&#1171ан хабарлас&#1179андар мысалы бес, алты ж&#1241не 12 миллион те&#1187ге с&#1201ра&#1171андар болды”, – дейді Динара Б&#1199ркіталина.

Трансплантация бойынша &#1201лтты&#1179 &#1199йлестіру орталы&#1171ыны&#1187 &#1179ызметкері Серік На&#1171ашыбай&#1201лы Жары&#1179ов а&#1171заны ауыстыру &#1199шін &#1179андай шарттар орындалуы керектігін айтты.

“УЗИ н&#1241тижесі бойынша оны&#1187 &#1199ш б&#1199йрегі бары аны&#1179талса ж&#1241не оны&#1187 паталогиясы болмай, жа&#1179сы ж&#1201мыс істеп т&#1201рса, и&#1241, оны трансплонтация жасау&#1171а болады. Б&#1201л м&#1199мкін н&#1241рсе. Алайда к&#1257біне б&#1201л арты&#1179 б&#1199йрек патологиялы&#1179 болады. Себебі ол ісінген болады ж&#1241не оны&#1187 бас&#1179а адамны&#1187 а&#1171засына салу&#1171а болмайды. Ол сол адамны&#1187 &#1257зінде &#1179алуы керек”, – дейді Серік На&#1171ашыбай&#1201лы.

Ба&#1171дарлама&#1171а Шы&#1171ыс &#1178аза&#1179стан облысынан хабарлас&#1179ан к&#1257рермен &#1257зіні&#1187 а&#1171засында 3 б&#1199йрек екенін баяндады. Ол да бір б&#1199йрегін м&#1201&#1179таж жандар&#1171а бергісі келген, алайда д&#1241рігерлер &#1179ан тобына байланысты р&#1201&#1179сат бермеген. 

Ырыскелді &#1179ажы мешітіні&#1187 наиб-имамы Данияр Байдуллаевты&#1187 айтуынша, ислам дінінде трансплантация жасау&#1171а р&#1201&#1179сат берілген.

“Адам&#1171а &#1257з еркімен м&#1201&#1179таж жан&#1171а бір а&#1171засын беруіне дінімізде р&#1201&#1179сат берілген. &#1178айтыс бол&#1171ан адамны&#1187 дене м&#1199шелерін туыстарыны&#1187 келісімімен бас&#1179а бір м&#1201&#1179таж жан&#1171а салуына р&#1201&#1179сат етілген. Адамны&#1187 рухы сол дене м&#1199шесімен бірге &#1257тпейді, – дейді Данияр Байдуллаев.

Айг&#1199л Ілиясова болса, &#1179айтыс бол&#1171ан со&#1187 донор боламын дейді.

“Осы к&#1199нге жеткізіп, ба&#1171ыт-ба&#1171дар берген атам Ж&#1241кей Ахметжан&#1201лы бір ая&#1171ы жо&#1179 со&#1171ыс ардагері болды. Бала кезден мені&#1187 &#1179&#1201ла&#1171ымда &#1179ал&#1171аны, атам былай деп отыратын: “Мен со&#1171ыс майданында ая&#1171ымды бердім, егер тынышты&#1179 &#1199шін біреуге к&#1257мек болса, мен ж&#1199регімді беруге дайынмын”. &#1256мірге келу бар ж&#1241не кету бар. Менде &#1179артайдым демеймін, біра&#1179 сондай жа&#1171дай болып жатса мені&#1187 а&#1171зам біреуді&#1187 &#1257мірін алып &#1179алатын болса неге бермеске?”, – дейді Айг&#1199л Ілиясова.

Айта кетейік, “&#1256з ойым” ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.